REGISTRE ZONA PRIVADA : FÒRUM DE LA WEB

La web continúa creixent!!!

Hem obert una zona privada només per a les famílies de la nostra Ampa en la que trobareu un fòrum en el qual podreu publicar comentaris sobre objectes trobats i/o perduts a l'escola.

Veure FÒRUM a la barra superior del menú de la web

Tot i que segur que ho trobareu molt senzill, a continuació us fem una petita explicació de tot el procés de registre per poder accedir-hi:

PRIMER PAS :

Quan feu clic per primera vegada al menú FÒRUM s'obrirà aquesta pantalla de registre.

En l'apartat EMAIL escriviu el vostre email, recomanem utilitzar un email en el que ja rebeu els emails de l'AMPA i l'escola perquè ja estarà registrat a la base de dades i és més fàcil de verificar.

En l'apartat CLAVE escriv