Què és l'AMPA ?

L'Associació de Mares i Pares d'alumnes del CEIP Catalunya (AMPA) és una entitat sense ànim de lucre que agrupa tots els pares i mares d'alumnes d'aquesta Escola que hi vulguin pertànyer. 

El seu objectiu fonamental és contribuir a la millora de la qualitat de l'ensenyament que reben els nostres fills. El funcionament es basa en el diàleg i en la col·laboració amb els diversos sectors de la comunitat educativa. Els òrgans de l'AMPA són l'Assemblea General i la Junta Directiva.

 

Per tal de guanyar operativitat en l’assoliment dels objectius que l’AMPA defineix per a cada curs, el treball dins de la Junta s’organitza mitjançant comissions integrades per tots els membres de l’Associació que hi vulguin participar.   Algunes d’aquestes comissions són mixtes, s’hi treballa conjuntament amb l’equip docent de l’escola.A més a més, l'AMPA  té representats en altres òrgans de participació:

  • Consell escolar municipal de Sant Cugat 

  • Coordinadora d’AMPAs de les escoles públiques de Sant Cugat

  • Federació d’Associacions de Pares d’Alumnes de Catalunya (FAPAC)

  • Consell de barri de Mira-sol